MENU

        Grupa radców prawnych w ramach swojej działalności oferuje usługi doradztwa podatkowego. Oferta ta jest skierowana zarówno do wszelkiego rodzaju podmiotów gospodarczych, istytucji oraz osób fizycznych. Szeroko rozumiane prawo podatkowe wymusza na podatnikach konieczność planowania różnego rodzaju przedsięwzięć w oparciu o zagadnienia prawno-podatkowe. W związku z powyższym oferta Grupy skierowana do jej klientów obejmuje bieżące doradztwo, wydawanie opinii, audyt podatkowy, optymalizację podatkową, prowadzenie ksiąg rachunkowych, podatkowych oraz innych przewidzianych prawem ewidencji umożliwiających prawidłowe i terminowe rozliczenie należności publicznoprawnych. W ramach powyższych usług Grupa zapewnia również pomoc jej klientom w uzyskaniu indywidualnych interpretacji prawa podatkowego. Grupa oferuje także pomoc w zakresie reprezentacji związanej z toczącymi się postępowaniami kontrolnymi oraz podatkowymi przed wszystkimi organami podatkowymi. Powyższa reprezentacja rociąga się również w pełnym zakresie na występowanie przed Wojewódzkimi Sądami Administarcyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administarcyjnym w sprawach podatkowych, w tym w przedmiocie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego wydanych przez Ministra Finansów.