MENU

    Grupa Radców Prawnych Husaria została stworzona przez przyjaciół, którzy z pasją i zaangażowaniem  wykonują zawód radcy prawnego. Dotychczas zdobyte przez nich doświadczenie, a także uczciwość i rzetelność w prowadzeniu spraw, stanowią gwarancję należytego wykonywania zawodu, a także zadowolenie Klientów. W swoich działaniach radcy łączą pasję i doświadczenie z prawniczą tradycją. Udzielając pomocy kierują się przede wszystkim zasadami etyki radcy prawnego oraz dobrymi obyczajami obowiązującymi w samorządzie radców prawnych, co stanowi gwarancję należytego świadczenia usług.

     Grupa powstała w celu kompleksowej obsługi prawnej instytucji państwowych, podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych. Wieloletnie doświadczenie radców prawnych wchodzących w skład Grupy i wynikające z niego spostrzeżenia, doprowadziły założycieli do podjęcia decyzji o powołaniu Grupy Radców Prawnych Husaria. W ten sposób  ma być realizowany najważniejszy cel – wszechstronna pomoc Klientowi we wszelkich dziedzinach prawa. Każdy Klient Grupy może liczyć na pomoc nie tylko w sprawach cywilnych, ale również na doradztwo podatkowe. Grupa świadczy również profesjonalną pomoc z zakresu szeroko pojętego prawa mediów, ale również w sprawach zamówień publicznych, czy ochrony środowiska. 

         W skład Grupy wchodzą radcy prawni w osobach:

1) radca prawny Katarzyna Krasowska;

2) radca prawny Marcin Horoszewski;

3) radca prawny doradca podatkowy Artur Piotr Kamieniecki;

4) radca prawny Paweł Andrzej Kolecki;

działający w ramach indywidulanie prowadzonych Kancelarii.  

           Obszarem działań Naszej Grupy jest terytorium całego kraju. W żadnym zakresie nie ograniczają nas bariery czasowe, czy też terytorialne. Dobro i zadowolenie klienta jest dla nas rzeczą najważniejszą, a kretywność naszych rozwiązań w pełni umożliwia nam realizację celów klientów oraz służy ustawicznemu podnoszeniu naszych kwalifikazcji.

Prawo to nasza pasja, to świadomy wybór drogi zawodowej. Dlatego też w pełni angażujemy się i z zapałem podchodzimy do każdego zleconego zadania.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------