KLIENT INDYWIDUALNY

Kancelaria EXPLICO świadczy wszechstronną pomoc prawną polegającą w szczególności na:

 • reprezentowaniu Klienta w postępowaniach sądowych w sprawach cywilnych, pracy i ubezpieczeń społecznych (sprawy o zapłatę, odszkodowanie, nabycie spadku etc);
 • reprezentowaniu Klienta w postępowaniu administracyjnym, sądowo – administracyjnym;
 • pomocy prawnej w sprawach pracowniczych;
 • pomoc w sporządzaniu wniosków do instytucji i organów państwowych;
 • pomocy w wypełnianiu urzędowych formularzy;
 • udzielaniu porad i konsultacji prawnych.

KLIENT BIZNESOWY

Naszym Klientom oferujemy pomoc prawną realizowaną w następujących formach:

 • stałej obsługi prawnej. W ramach stałej obsługi Kancelaria oferuje bieżącą obsługę, polegającą na kompleksowym doradztwie prawnym we wszelkich sprawach związanych z prowadzoną działalności. Stała obsługa obejmuje również obecność radcy prawnego u Klienta, co umożliwia niezwłoczne reagowanie na pojawiające się problemy.
 • jednorazowego zlecenia, polegającego na sporządzeniu opinii prawnej, analizy umowy, czy też reprezentacji Klienta w postępowaniu sądowym, sądowo – administracyjnym, egzekucyjnym.
 • audytu prawnego (due diligence). Kancelaria oferuje kompleksową analizę stanu prawnego podmiotu, mającą na celu uzyskanie pełnej wiedzy o aktualnej sytuacji prawnej przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem szeroko rozumianego prawa ochrony środowiska. Wynikiem dogłębnej i wszechstronnej analizy jest raport, zawierający opis ryzyk i rekomendacje, co do dalszych działań.
 • audytu środowiskowego. Kancelaria oferuje możliwość przeprowadzenia również odrębnego audytu środowiskowego w zależności od potrzeb Klienta. W tym wypadku analiza obejmie wszelkie aspekty i sposoby korzystania przez Klienta ze środowiska.
 • monitoringu prawnego. W ramach tej usługi Kancelaria oferuje bieżące informowanie Klienta o najistotniejszych dla niego zmianach w obowiązujących przepisach. Kancelaria oferuje również weryfikację i zmianę istniejących u Klienta procedur i umów, z uwzględnieniem zachodzących zmian. Klienci ryczałtowi otrzymują przedmiotowe opracowania w ramach prowadzonej bieżącej obsługi prawnej.

Kancelaria Radcy Prawnego Doradcy Podatkowego Artur Piotr Kamieniecki

ul. Warszawska 36   15-078 Białystok
e-mail:
a.kamieniecki@grupa-husaria.pl

tel. kom.: +48 501 650 926 sdf

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Andrzej Kolecki

e-mail:
p.kolecki@grupa-husaria.pl

tel.kom.: +48 505 123 403

OBSŁUGA PRAWNA

DORADZTWO PODATKOWE

WINDYKACJA

O NAS