W zakresie tego obszaru prawa oferujemy naszym Klientom:

  • doradztwo prawne w zakresie szeroko pojętego prawa ochrony środowiska;
  • sporządzanie wniosków o wydanie decyzji dotyczących pozwoleń na korzystanie ze środowiska w zakresie przewidzianym ustawą o odpadach;
  • opracowywanie i analizę regulaminów utrzymania czystości i porządku w gminach;
  • doradztwo w zakresie procedury udzielania przez jednostki samorządowe zamówień publicznych na gruncie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie;
  • monitorowanie zmian w prawie, dotyczącym prawa gospodarki odpadami.

Kancelaria Radcy Prawnego Doradcy Podatkowego Artur Piotr Kamieniecki

ul. Warszawska 36   15-078 Białystok
e-mail:
a.kamieniecki@grupa-husaria.pl

tel. kom.: +48 501 650 926 sdf

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Andrzej Kolecki

e-mail:
p.kolecki@grupa-husaria.pl

tel.kom.: +48 505 123 403

OBSŁUGA PRAWNA

DORADZTWO PODATKOWE

WINDYKACJA

O NAS