W tym zakresie oferujemy naszym Klientom:

  • kompleksową analizę prawną stanu nieruchomości;
  • przygotowanie oraz analizę i opiniowanie umów w zakresie szeroko pojętego obrotu nieruchomościami;
  • prowadzenie spraw o zasiedzenie nieruchomości;
  • analizę problematyki zwrotu utraconych nieruchomości;
  • kompleksową obsługę właścicieli nieruchomości poprzez sporządzanie umów z najemcami, dostawcami mediów, a także
  • reprezentację w sporach pomiędzy Klientem a najemcami lub lokatorami;
  • obsługę prawną Wspólnot Mieszkaniowych, obejmującą sporządzanie umów z dostawcami usług, jak również reprezentację
  • Wspólnoty w postępowaniach sądowych i sądowo – administracyjnych;
  • sporządzanie projektów protokołów i uchwał z zebrania Wspólnoty;
  • kompleksową obsługę zebrań.

Kancelaria Radcy Prawnego Doradcy Podatkowego Artur Piotr Kamieniecki

ul. Warszawska 36   15-078 Białystok
e-mail:
a.kamieniecki@grupa-husaria.pl

tel. kom.: +48 501 650 926 sdf

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Andrzej Kolecki

e-mail:
p.kolecki@grupa-husaria.pl

tel.kom.: +48 505 123 403

OBSŁUGA PRAWNA

DORADZTWO PODATKOWE

WINDYKACJA

O NAS