W zakresie tego obszaru prawa oferujemy naszym Klientom:

  • doradztwo w zakresie ustalenia istnienia potrzeby stosowania prawa zamówień publicznych;
  • przygotowanie dokumentów niezbędnych w procesie udzielania zamówienia publicznego;
  • weryfikację i analizę Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;
  • współpracę w zakresie przygotowania oferty;
  • weryfikację złożonych ofert pod kątem ich zgodności ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i ustawy;
  • doradztwo w zakresie środków ochrony prawnej;
  • sporządzanie odwołań, a także odpowiedzi na odwołania oraz skarg;
  • reprezentację przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Kancelaria Radcy Prawnego Doradcy Podatkowego Artur Piotr Kamieniecki

ul. Warszawska 36   15-078 Białystok
e-mail:
a.kamieniecki@grupa-husaria.pl

tel. kom.: +48 501 650 926 sdf

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Andrzej Kolecki

e-mail:
p.kolecki@grupa-husaria.pl

tel.kom.: +48 505 123 403

OBSŁUGA PRAWNA

DORADZTWO PODATKOWE

WINDYKACJA

O NAS