Świadczona przez Kancelarię pomoc prawna obejmuje również obsługę prawną współnot mieszkaniowych jak i  spółdzielni mieszkaniowych. Kancelaria posiada szerokie doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi prawnej związanej z działalnością wspólnot jak i  spółdzielni mieszkaniowych. Obsługa prawna wspólnot jak i spółdzielni polega m.in. na:

 1. udzielaniu porad prawnych i opracowywaniu opinii prawnych;
 2. sporządzaniu projektów umów zawieranych przez wspólnotę i spółdzielnię oraz opinii prawnych umów przedstawionych przez wspólnotę i  spółdzielnię do zaopiniowania,
 3. sporządzaniu statutów, regulaminów, projektów uchwał organów Wspólonty i Spółdzielni oraz innych dokumentów występujących w bieżącej działalności Wspólnoty i Spółdzielni,
 4. prowadzeniu spraw sądowych obejmujących zastępstwo prawne w postępowaniach przed sądami powszechnymi, organami egzekucyjnymi i organami administracji publicznej, związanych z bieżącą działalnością Wsolnoty i Spółdzielni, w tym spraw o eksmisję, o zapłatę, spraw pracowniczych, spraw odszkodowawczych, dotyczących zaskarżania uchwał, rozliczenia inwestycji budowlanych itd.
 5. bieżących konsultacjach i pomocy w prowadzeniu negocjacji przez  WSpółnotę i Spółdzielnię

Zakres Prawa Mieszkaniowego obejmuje: 

 • Prawo spółdzielcze
 • Prawo własności lokali
 • Wydawanie opinii prawnych
 • Opracowywanie projektów umów
 • Sporządzanie odwołań od decyzji organów spółdzielczych i organów wspólnot mieszkaniowych
 • Bieżąca obsługa prawna spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych
 • Reprezentacja w sporach sądowych

Explico Kancelaria Radców Prawnych Krasowska, Horoszewski s.c.

ul. Św. Rocha 12 lok. 7
15-879 Białystok
fax. 85 741 11 42
kancelaria@kancelaria-explico.pl
Zadzwoń do nas:
tel. 85 734 11 40

kom. 608 373 368
kom. 506 042 162
Kancelaria czynna:
pon-pt: 8:30 - 16:30

Kancelaria Radcy Prawnego Doradcy Podatkowego Artur Piotr Kamieniecki

ul. Warszawska 36   15-078 Białystok
e-mail:
a.kamieniecki@grupa-husaria.pl

tel. kom.: +48 501 650 926 sdf

OBSŁUGA PRAWNA

DORADZTWO PODATKOWE

WINDYKACJA

O NAS