MENU

      Tempo zmian jakie zachodzą w prawie oraz konieczność ich mądrego stosowania w codziennym życiu bardzo często wymaga pomocy. I taką właśnie pomoc oferuje swoim Klientom Grupa. W ramach prowadzonej działalności Grupa oferuje obsługę prawną podmiotów gospodarczych, instytucji  państwowych, fundacji, stowarzyszeń, jak również osób fizycznych. W zależności od potrzeb Klienta, pomoc ta obejmuje stałą obsługę prawną, czy też udzielnie jednorazowej porady prawnej.

    Grupa świadczy usługi w ramach kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców oraz instytucji samorządowych, a także fundacji, stowarzyszeń, wspólnot mieszkaniowych czy spółdzielni mieszkaniowych – rozliczanej miesięcznym ryczałtem lub w ramach miesięcznego pakietu w zależności od liczby przepracowanych przez Grupę godzin i ustalonej stawki.

    Grupa oferuje Klientom stały kontakt telefoniczny i mailowy, zapewniając w ten sposób bieżącą obsługę prawną, dostosowaną do potrzeb Klienta, czy jego pracowników. W ramach wykonywanej usługi Grupa zapewnia udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, analizę kontraktów handlowych, doradztwo podatkowe, udział radcy prawnego w spotkaniach i negocjacjach, a także, na życzenie, dyżur radcy kancelarii w siedzibie Klienta według zapotrzebowania.

   Grupa świadczy również usługi w postaci reprezentacji Klientów przed wszystkimi sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz organami władzy państwowej i samorządowej we wszelkich sprawach. W ramach przyjętego zlecenia Grupa gwarantuje udział radcy prawnego na wszelkich rozprawach, a także sporządzanie pism, wniosków, czy środków zaskarżenia. Zlecenie obejmuje także konieczne spotkania z Klientem w trakcie postępowania administracyjnego i sądowego, stały kontakt telefoniczny i mailowy, jak również wykonywanie wszystkich czynności niezbędnych w danym postępowaniu do jego efektywnego zakończenia, takich jak np. poszukiwanie majątku dłużników poprzez właściwe do tego instytucje w procesie o zapłatę.