MENU

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

       Pragniemy Państwu zaoferować w pełni profesjonalne i skuteczne usługi windykacyjne. Jednym z głównych przedmiotów działalności Grupy jest windykacja długów poprzez dochodzenie roszczeń finansowych od przedsiębiorców jak i osób nie prowadzących działalności gospodarczej. Windykacja należności prowadzona przez Grupę ma na celu pomoc wszystkim tym, którzy chcą skutecznie wyegzekwować swoje wierzytelności. Doświadczenie prawników Kancelarii w prowadzeniu sądowych spraw windykacyjnych i postępowaniu egzekucyjnym w sprawach cywilnych ma dostarczać naszym klientom narzędzi do skutecznego wyegzekwowania należności oraz podpowiadać jak mądrze postępować ze swoimi dłużnikami.

        Oferta Grupy w zakresie windykacji należności jest kierowana zarówno do tych, którzy mają już za sobą pierwszy etap na długiej drodze do zaspokojenia roszczeń i uzyskali nakaz zapłaty, ale także do tych, których postępowanie o rzeczywiste odzyskanie należności dopiero się rozpoczyna.

        Windykacja należności prowadzona przez naszą Grupę wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów, oferując doświadczenie i skuteczność w odzyskiwaniu należności trudnych wynikających z tytułu wykonawczego, nakazu zapłaty, umowy cywilno-prawnej, nie rozliczonych faktur, oświadczeń, kontraktów, wynajmu lokali, oraz w każdym innym udokumentowanym przypadku.

W ramach współpracy oferujemy Państwu:

 • przygotowanie profesjonalnego wezwania do zapłaty,
 • kontakt z dłużnikiem i konsekwentne negocjacje,
 • opracowanie i egzekwowanie realnego programu dobrowolnych spłat,
 • pełną obsługę prawną na wszystkich etapach windykacji,
 • reprezentowanie przed sądem przez adwokatów i radców prawnych,
 • uzyskanie na drodze sądowej tytułu wykonawczego,
 • zabezpieczenie wierzytelności,
 • przygotowanie wniosku egzekucyjnego,
 • wspomagający komornika udział w czynnościach egzekucyjnych.

PRAWO EGZEKUCYJNE

Grupa oferuje pełen zakres usług w zakresie prowadzenia postępowania egzekucyjnego i posiada w tym zakresie olbrzymie doświadczenie.

Zakres usług Grupy obejmuje w szczególności:

 • reprezentacja wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym
 • reprezentacja dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym
 • przygotowywanie i weryfikacja wniosków egzekucyjnych
 • przygotowywanie i weryfikacja skarg na czynności komornika
 • przygotowywanie i weryfikacja odwołań od orzeczeń sądowych podlegających wykonaniu w drodze egzekucji
 • przygotowywanie i weryfikacja odwołań od orzeczeń wydanych przez sąd w postępowaniu egzekucyjnym
 • egzekucja roszczeń alimentacyjnych
 • egzekucja roszczeń
 • powództwa przeciwegzekucyjne, ochrona osób trzecich i małżonka w postępowaniu egzekucyjnym
 • egzekucja z ruchomości
 • egzekucja z nieruchomości